Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
BEÁTA BALOGOVÁVÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁMEDZIGENERAČNÉ MOSTY – VSTUPUJEME DO ROKA MEDZIGENERAČNEJ SOLIDARITY
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10. 11. 2011 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝSKUM V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV, PRACOVNÍČOK A SOCIOLÓGOV, SOCIOLOGIČIEK A MOŽNOSTI ICH UPLATNENIA V PRAXI
Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 7. decembra 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁEVALVÁCIA A DISEMINÁCIA VÝSKUMU V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov zo IV. doktorandskej konferencie konanej 7. novembra 2013 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁKVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE VÝSKUMNÉ STRATÉGIE
Zborník príspevkov z V. doktorandskej konferencie konanej 28. októbra 2014 v Prešove
FF
KLAUDIA GIBOVÁTRANSLATION PROCEDURES IN THE NON-LITERARY AND LITERARY TEXT COMPARED
(based on an analysis of an EU institutional-legal text and novel excerpt “The Shack“ by William P. Young)
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTHE ENGLISH LANGUAGE THROUGH THE PRISM OF THE CENTURIES
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
ĽUBOMÍR BELÁS11. KANTOVSKÝ VEDECKÝ ZBORNÍK
FF
ĽUBOMÍR BELÁS12. KANTOVSKÝ VEDECKÝ ZBORNÍK
FF
IMRICH BELEJKANIČRELIGIONES 2012
FF
JULIANA FECUŠOVÁKOMENTOVANÝ PREKLAD PRÍRUČKY K DANI Z PRÍJMOV V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
FF
MAGDALÉNA BILÁINTONAČNÁ ŠTRUKTÚRA VETY
Porovnávací aspekt
FF
MAGDALÉNA BILÁLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II
(PART II: Literature and Methodology of English Language Teaching)
FF
MAGDALÉNA BILÁLANGUAGE AND LINGUISTICS: BASIC CONCEPTS AND TERMS
FF
MAGDALÉNA BILÁLECTURES IN ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
FF
MAGDALÉNA BILÁA HANDBOOK OF ENGLISH AND SLOVAK LINGUISTIC TERMINOLOGY
Príručka anglickej a slovenskej terminológie jazykovedy
FF
VIERA BILASOVÁFILOZOFIA ETICKEJ VÝCHOVY
FF
VIERA BILASOVÁPODNETY A NÁMETY PRE ETICKÚ VÝCHOVU
(pre stredné školy)
FF