Beáta Balogová (ed.)


Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencieISBN 978-80-555-0540-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
21
21
22
22
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020