Klaudia Gibová


Translation Procedures in the Non-literary and Literary Text Compared

(based on an analysis of an EU institutional-legal text and novel excerpt “The Shack“ by William P. Young)ISBN 978-80-555-0503-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
5
6
7

10
  
1.1 Indicating a Niche
10
  
1.2 An Outline of Research Methodology
13
  
1.2.1 Aims & Objectives
13
  
1.2.2 Research Questions
14
  
1.3 Research Material Description
14

16
  
2.1 Towards Defining Text: General Preliminaries
17
  
2.2 Non-literary Text and Translation
18
  
2.3 Literary Text and Translation
21
  
2.4 Comparing Non-literary and Literary Text
24

27
  
3.1 Lead-in: Getting to Grips with the Terminological Cul-de-sac
27
  
3.2 Selected Translation Procedures Models
30
  
3.2.1 Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet
30
  
3.2.2 Peter Newmark
33
  
3.2.3 Michael Schreiber
34
  
3.3 Quantitative Corpus Text Analysis
36
  
3.3.1 Transposition
36
  
3.3.2 Modulation
44
  
3.3.3 Expansion and Reduction
50
  
3.3.4 Permutation
58
  
3.3.5 Calque
62
  
3.3.6 Borrowing
66
  
3.3.7 Translation Procedures Occurring in the Literary Text Only
69
  
3.3.7.1 Recasting sentences
69
  
3.3.7.2 Naturalization
70
  
3.3.7.3 Adaptation
72
  
3.3.7.4 Paraphrase
73
  
3.3.8 Summary and Comparison of Results
75

78
82
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020