Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene – pamiatky – kultúra)
FF
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
BEÁTA ŠOFRANKOVÁMODEL APPROACHES TO INCREASING COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE IN THE EUROPEAN AREA
FMEO
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1. diel - semiologické východiská)
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU – NOVÉ VÝZVY A TRENDY
FMEO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY 7
Verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(2. diel – problémy reprezentácie)
FF
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
BEÁTA BALOGOVÁMETODICKÁ PRÍRUČKA PRE METODIKOV PRAXE SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
GITA GEREMEŠOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
ZUZANA SLOBODOVÁZÁKLADNÁ SLOVNÁ ZÁSOBA CESTOVNÉHO RUCHU (SLOVENSKO-NEMECKÁ ČASŤ)
Grundwortschatz des Tourismus (slowakisch-deutscher Teil)
FMEO
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF