Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
MILENA ŠVEDOVÁDESTINAČNÝ MANAGEMENT
FM
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS
PETER KÓNYA (ED.)PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)VIACSLOVNÉ POMENOVANIA V SLOVENČINE
FF
PAVOL MARKOVIČSLOVENSKÁ LITERATÚRA OD STREDOVEKU PO BAROK
FF
IVANA KUPKOVÁSLOVENSKÁ PREKLADATEĽSKÁ ŠKOLA - TEÓRIA A PRAX
Slovenské preklady ruskej prózy v 60. - 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy
FF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVYBRANÉ MÚZEÁ A GALÉRIE KRAJÍN EÚ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A POTENCIÁL PRE ROZVOJ KULTÚRNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Doplnkové skriptá I. „Múzeá a galérie“ k predmetu Dejiny kultúry
FM
VLADIMÍR KOCVÁRSOCIÁLNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE
PBF
LENKA REGRUTOVÁPÔVODNÁ TELEVÍZNA DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU
(kontext 60. - 80. rokov 20. storočia)
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ III.
FF
DANIEL VOJTEKODBORNÝ PREKLAD PRE ROMANISTOV II.
FF
ALEXANDER CSANÁDYDENNÉ MOTÝLE (LEPIDOPTERA, PAPILIONOIDEA) ONDAVSKEJ VRCHOVINY
Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) of the Ondavská vrchovina highlands
FHPV
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FM
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ (ED.)SÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF