Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO
MONIKA VAŠKOVÁZDRAVOTNÉ ASPEKTY VODNÉHO PROSTREDIA A PLÁVANIA
FS
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Синергетика Інформаційно-Комунікаційних Систем
FHPV
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
FRANTIŠEK FRANKOZÁKLADY PRÁCE S MULTIMÉDIAMI
CCKV
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ (ED.)15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH
Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených
FHPV
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS X
(a collection of papers)
FF
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ I.
Teoretická východiska
FS
DÁVID DZIAKHODNOTY LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ V PREMENÁCH ČASU
PF
IVANA SLIVKOVÁMODERNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1890-1945)
FF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF
LUCIA ŠEPEĽÁKOVÁDETSKÉ PREKONCEPTY O ŠKOLSKEJ REALITE
PF
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FMEO
LUKÁŠ MAKKYOD ZAČIATKU PO KONIEC A EŠTE ĎALEJ: UMENIE V DEFINIČNÝCH SÚRADNICIACH
FF
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF