Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
DANIEL VOJTEKPREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE
(na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
FF
ĽUBOMÍRA ROMANOVÁANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA PRE ZÁCHRANÁROV
Vybrané kapitoly
FZO
MARTIN OLOŠTIAKKVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
IVANA SLIVKOVÁHRANICE, NÁRODY A REGIÓNY V KONTEXTE VÝCHODNÉHO POMEDZIA STREDNEJ EURÓPY
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
JOZEF SIPKOLEKCIJI PO RUSKOJ KLASSIČESKOJ LITERATURE
(Prednášky z ruskej klasickej literatúry)
FF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVASLOVENSKO - UKRAJINSKÝ SLOVNÍK OJKONÝM
FF
PETER KÓNYATRI JUBILEJNÉ KÁZNE
Három jubileumi prédikáció, Drei Jubiläumspredigten
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVIDLÁ II. VŠEOBECNÉHO SNEMU (PREKLAD A VÝKLAD)
PBF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH: INOVÁCIE, TRENDY A UDRŽATEĽNÁ BUDÚCNOSŤ
Vedecký zborník
FMEO
JANA MITRÍKOVÁEKOTURIZMUS V KONTEXTE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VYBRANÉ KAPITOLY)
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁPRACOVNÉ LISTY PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
MARTIN KLIMOVIČKOMUNIKÁCIA - PÍSANIE - PRÍBEHY
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF