Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
ĽUBOMÍR GUZIPRECEDENT MENA A PRECEDENT HISTÓRIE
Fenomén precedentného mena vo vzťahu k historickej realite a jeho prezentácii v súčasnom texte
FF
JOZEF SIPKOLEKCIJI PO RUSKOJ KLASSIČESKOJ LITERATURE
(Prednášky z ruskej klasickej literatúry)
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
FF
GABRIEL SZÉKELYCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
BEÁTA BALOGOVÁDÔVERA (A NEDÔVERA) VEDECKÝCH INFORMÁCII – POPULARIZÁCIA VÝSKUMU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XIII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
BEÁTA BALOGOVÁKREATIVITA V SOCIÁLNO–VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
JURAJ RUSNÁKALTERNATÍVNE A KOMUNITNÉ MÉDIÁ NA SLOVENSKU
Vývoj a súčasný stav
FF
MARTIN OLOŠTIAKOSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
MARTINA KÁŠOVÁDIE DEUTSCHE SPRACHE – DIE FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE PERIODE BIS ZUR NEUZEIT
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene – pamiatky – kultúra)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF