Beáta Balogová (ed.), Anna Jašková (ed.), Zuzana Poklembová (ed.)


Evalvácia a diseminácia výskumu v sociálnych vedách

Zborník príspevkov zo IV. doktorandskej konferencie konanej 7. novembra 2013 v PrešoveISBN 978-80-555-1102-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
6

  
Hlavné referáty

  
Zmysel života pomáhajúcich pracovníkov
Eva Žiaková a Tatiana Žiaková
7

22

31

39

  
Ostatné príspevky

46

52

60

66

75

81

88

98

105

110

118

125

137

143

154

157

164

174
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020