Klaudia Bednárová-Gibová


The English Language through the Prism of the CenturiesISBN 978-80-555-1151-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
6
7
9

10
1.1  
(Proto-)Indo-European Beginnings
10
1.2  
Proto-Indo-European
13
1.3  
Proto-Germanic
15
1.4  
Grimm´s & Verner´s Laws
17

22
2.1  
Historical Background
22
2.2  
Cultural Background
24
2.3  
Linguistic Situation
26
2.3.1  
Old English Orthography & Pronunciation
26
2.3.2  
Old English Grammar
28
2.3.3  
Old English Syntax
32
2.3.4  
Old English Word-stock
33
2.3.5  
Old English Illustrated
35

38
3.1  
Historical Background
38
3.2  
Cultural Background
40
3.3  
Linguistic Situation
42
3.3.1  
Middle English Orthography & Pronunciation
42
3.3.2  
Middle English Grammar
43
3.3.3  
Middle English Syntax
46
3.3.4  
Middle English Word-lore
46
3.3.5  
Middle English Illustrated
48

51
4.1  
Historical Background
51
4.2  
Cultural Background
53
4.3  
Linguistic Situation
54
4.3.1  
Early Modern English Spelling & Pronunciation
54
4.3.2  
Early Modern English Grammar
58
4.3.3  
Early Modern English Syntax
60
4.3.4  
Early Modern English Lexis
61
4.3.5  
Early Modern English Illustrated
63

66
5.1  
Historical Background
66
5.2  
Cultural Background
67
5.3  
Linguistic Situation
68
5.3.1  
The rise of prescriptive grammar
69
5.3.2  
Correct pronunciation & the doctrine of usage
70
5.3.3  
Variety awareness
70
5.3.4  
Vocabulary development
71
5.3.5  
Noah Webster
72
5.3.6  
Grammar & Pronunciation
72
5.4  
Modern English Illustrated
73

76
6.1  
Historical Background
76
6.2  
Cultural Background
78
6.3  
Linguistic Situation
79
6.3.1  
Models of the Spread of English
79
6.3.2  
English Today and Tomorrow: Some Linguistic Novelties
83
6.3.3  
Some Predictions about the English Language
85
6.4  
Late Modern English Illustrated
87

91

109
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020