Ľubomír Belás (ed.), Sandra Zákutná (ed.)


11. kantovský vedecký zborníkISBN 978-80-555-1132-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

  
I. Príspevky členov grantového projektu
VEGA č. 1/0261/12 – Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť IV. Philosophia et res publica

10

19

30

  

43

50

56

  
Trest podľa Kanta
Eva Zelizňaková

65

77

91

  
II. Zahraniční spolupracovníci

104

110

  

119

  

120

  

121

  

123
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020