Ľubomír Belás (ed.), Sandra Zákutná (ed.)


11. kantovský vedecký zborníkISBN 978-80-555-1132-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
I. Príspevky členov grantového projektu
VEGA č. 1/0261/12 – Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť IV. Philosophia et res publica

10

19

30

  

43

50

56

  
Trest podľa Kanta
Eva Zelizňaková

65

77

91

  
II. Zahraniční spolupracovníci

104

110

  

119

  

120

  

121

  

123
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020