Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ZUZANA NOVÁKOVÁUSING DIGITAL TOOLS TO FACILITATE SELF-ASSESSMENT AND FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
FF
MARTA VOJTEKOVÁPÍSOMNÝ PREJAV
(slovensko - poľský komparatívny aspekt)
FF
DANIELA SLANČOVÁDESAŤ ŠTÚDIÍ O DETSKEJ REČI
Lexika - Gramatika - Pragmatika
FF
PETER KÓNYAPRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
MONIKA KAČMÁROVÁANALÝZA KAZUISTÍK ADOLESCENTOV Z PORADENSKEJ PRAXE
Učebný text
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
BEÁTA BALOGOVÁSTARNUTIE AKO FILOZOFICKÝ A SOCIÁLNY PROBLÉM
FF
JOZEF SIPKOHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT II
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF
MARTIN OLOŠTIAKNEOLOGIZMY A NEOLOGIZÁCIA V LINGVISTICKEJ REFLEXII
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part II: Phraseology and Word-formation
FF
LENKA REGRUTOVÁPÔVODNÁ TELEVÍZNA DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU
(kontext 60. - 80. rokov 20. storočia)
FF
MATÚŠ ŽACBUDÚCNOSŤ EURÓPY
Zborník príspevkov
FF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF