Beáta Balogová (ed.), Michaela Skyba (ed.), Denisa Šoltésová (ed.)


Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov, pracovníčok a sociológov, sociologičiek a možnosti ich uplatnenia v praxi

Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 7. decembra 2012 v PrešoveISBN 978-80-555-0970-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
7

  
AKADEMICKÉ STATE

10

29

36

42

61

67

77

89

100

105

  
KONFERENČNÉ PRÍSPEVKY

113

127

140

  
VÝBER Z EMPIRICKÝCH A PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ

153

157

166

172
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020