Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JOZEF DŽUKAZÁKLADY PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
FF
JOZEF DŽUKAPSYCHOLOGICKÉ DIMENZIE KVALITY ŽIVOTA
Psychological Dimensions of Life Quality
FF
EVA EDDYON THE INTERCONNECTIONS AMONG SELECTED ASPECTS OF ENGLISH GRAMMAR IN SLOVAK LEARNERS’S ACQUISITION
FF
EVA EDDYON THE INVOLVEMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN THE ACQUISITION OF ENGLISH GRAMMAR BY SLOVAK LEARNERS
FF
EVA EDDYENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY FOR STUDENTS OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION
FF
EVA EDDYENGLISH PRONUNCIATION FOR TEACHER-TRAINING STUDY PROGRAMMES: THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY OF TEACHING
Part I: Segments
FF
EVA EDDYENGLISH PRONUNCIATION FOR TEACHER-TRAINING STUDY PROGRAMMES: THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY OF TEACHING
Part II: Suprasegments
FF
KARIN FÁBROVÁPRÍSPEVKY K SLOVENSKÝM DEJINÁM
FF
MARIÁN FEDORKOSLOWAKISCHE HEFTE ZUR ÜBERSETZUNGSDIDAKTIK UND – METHODIK II
(Übungsentwürfe)
FF
MARIÁN FEDORKOUČEBNICA A CVIČEBNICA TLMOČENIA 1
FF
MARIÁN FEDORKODVOJJAZYČNÝ ONOMAZIOLOGICKÝ SLOVNÍK (FINANČNÍCTVO, HOSPODÁRSTVO, PRIEMYSEL)
Príspevok ku zvyšovaniu jazykovej kompetencie študentov prekladateľstva a tlmočníctva
FF
MILAN FERENČÍKA SURVEY OF ENGLISH STYLISTICS
FF
MILAN FERENČÍKLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD
International conference proceedings (April 22-23, 2009)
FF
MILAN FERENČÍKLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II
(PART I: Linguistics, Translation and Cultural Studies)
FF
MILAN FERENČÍKDISCOURSE AND IDEOLOGY: STUDIES IN CRITICAL STYLISTICS
FF
MARCEL FORGÁČEXISTENCIALIZMUS A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
(interpretácia foriem existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu)
FF
MARCEL FORGÁČTEORETICKÉ A UMELECKÉ INICIATÍVY PREDSTAVITEĽOV FRANCÚZSKEHO NOVÉHO ROMÁNU
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE 1780-1848
Ideové podnety, ciele, špecifiká, periodizácia, národnoobrobenecké snahy
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSPOLOČNOSŤ A KULTÚRA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
(knižná kultúra, udalosti a osobnosti)
FF
MIROSLAVA GAVUROVÁLINGVOKULTÚRNY ASPEKT V PREKLADE ESEJE
FF