Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MAREK CHOVANEC5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC (ED.)7. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
FF
OLDŘICH CHYTILVÝZVY PRE SOCIÁLNE PROFESIE V MODERNEJ SPOLOČNOSTI
Zborník príspevkov
FF
MÁRIA IMRICHOVÁJAZYK JE ZÁZRAČNÝ ORGANIZMUS ...METAMORFÓZY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea
FF
MARTINA IVANOVÁ (ED.)ASPEKTUÁLNOSŤ A MODÁLNOSŤ V SLOVENČINE
FF
MARTINA IVANOVÁVYBRANÉ ASPEKTY VALENCIE VERB V SLOVENČINE
FF
JÁN JAMBORIM UMFELD DER NEUEN SUBJEKTIVITÄT. DIE ERZÄHLPROSA DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DER 70ER JAHRE
Arbeitsmaterialien zur Vorlesung und zum Selbststudium
FF
LUKÁŠ JANUVTEORETICKÉ KONCEPTUALIZÁCIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
FF
VALÉRIA JURÍČKOVÁUKRAJINSKÁ LITERATÚRA NA SLOVENSKU (1945-1989)
FF
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS II
(a Collection of Papers by the Institute of British and American Studies Faculty)
FF
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS III
FF
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS IV
(a Collection of Papers)
FF
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS V
(a collection of papers)
FF
VERONIKA KAČKOVIČOVÁEURÓPSKA ASOCIÁCIA PRE ŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU, JEJ VÝVOJ, FUNKCIA, ÚLOHY A PRÍNOS PRE SLOVENSKO
FF
ALENA KAČMÁROVÁTHE CONCEPTUALIZING OF CONCEPTUALIZATION (OF LINGUISTICS METALANGUAGE)
FF
ALENA KAČMÁROVÁPÁR KAPITOL O PÍSANÍ A HODNOTENÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE (NA IAA FF PU V PREŠOVE)
FF
PETER KÁŠAOKOLO ROMANTIZMU A REALIZMU
(Články o slovenskej literatúre v stredoeurópskych súradniciach)
FF
PETER KÁŠAPREHĽAD STREDOEURÓPSKYCH LITERATÚR OD POČIATKOV PO OSVIETENSTVO
FF
MARTINA KÁŠOVÁEINFÜHRUNG INS STUDIUM DER DEUTSCHEN SPRACHE
FF