Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
GITA GEREMEŠOVÁÚVOD DO RELIGIONISTIKY
(Terminologické penzum)
FF
GITA GEREMEŠOVÁRELIGIONISTIKA
FF
MARTA GERMUŠKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI
FF
MARTA GERMUŠKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI 3
FF
VASIL GLUCHMANMORÁLKA MINULOSTI Z POHĽADU SÚČASNOSTI
Zborník abstraktov
FF
VASIL GLUCHMANMETODOLOGICKÉ A METODICKÉ OTÁZKY Z BIOETIKY V SÚČASNOSTI
Zborník abstraktov prihlásených referátov na medzinárodnú regionálnu konferenciu UNESCO
FF
VASIL GLUCHMANETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/17): ETIKA V MINULOSTI – MINULOSŤ V ETIKE
FF
VASIL GLUCHMANETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/18): ČLOVEK V SÚČASNEJ ETIKE
FF
GABRIELA GUMANOVÁPRONUNCIATION FEATURES OF GENERAL AMERICAN ENGLISH AND RECEIVED PRONUNCIATION IN RELATION TO STANDARD SLOVAK
FF
ĽUBOMÍR GUZIСБОРНИК
Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára, 17. októbra 2003 KRaT FF PU Prešov
FF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÉ FORMY PRAVDY, OMYLU A LŽI V RUSKO-SLOVENSKÝCH JAZYKOVÝCH KULTÚROLOGICKÝCH POROVNÁVANIACH
Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára 21.6.2005 na KRaT FF PU Prešov
FF
MARTIN HAJDUKŽIDIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
FF
MAREK HAVRILASLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIA V ROKOCH 1945 - 1968
FF
IVANA HOSTOVÁHAUGOVEJ PLATHOVÁ, PLATHOVEJ HAUGOVÁ
O prekladoch poézie Sylvie Plathovej
FF
IVANA HOSTOVÁMIRRORS OF TRANSLATION STUDIES II TRANSLATION & INTERPRETING SHIFTS: IDENTITY SHIFTSZRKADLÁ TRANSLATOLÓGIE II POSUNY V PREKLADE A TLMOČENÍ: POSUNY V IDENTITE
Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, SlovakiaZborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove
FF
TEODOR HREHOVČÍKNEW FRAMEWORKS AND INNOVATIONS IN FOREIGN/SECOND LANGUAGE TEACHING
FF
MAREK CHOVANEC5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC6. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MAREK CHOVANEC7. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
FF
OLDŘICH CHYTILVÝZVY PRE SOCIÁLNE PROFESIE V MODERNEJ SPOLOČNOSTI
Zborník príspevkov
FF