Beáta Balogová (ed.), Ľubica Libáková (ed.), Zuzana Poklembová (ed.)


Experiment v sociálnych vedách

Zborník posterov z IX. doktorandskej konferencieISBN 978-80-555-2142-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

  
HLAVNÝ REFERÁT

8

  
SEKCIA POSTEROVÝCH PREZENTÁCIÍ S ONLINE DISKUSIOU

  
Historické korene Talent managementu vo výrobe
Michaela ŠTEFANOVÁ, Beáta BALOGOVÁ
10

15

  
Čaro hliny ako socioterapeutický experiment
Martin HAMADEJ, Beáta BALOGOVÁ

19

  
Prevencia záškoláctva socioterapeutickými metódami
Miriama ŠARIŠSKÁ, Beáta BALOGOVÁ

22

  

25

27

30

32

35

37

  
Rodinné zázemie a hodnotová orientácia dieťaťa
Zuzana PETHOOVÁ, Lenka PASTERNÁKOVÁ

39

41
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020