Magdaléna Bilá (ed.), Sandra Zákutná (ed.)


LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II

(PART II: Literature and Methodology of English Language Teaching)ISBN 978-80-555-0865-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
5

  
SECTION I: LITERATURE

7

16

24

33

43

59

69

78

  

85

94

104

113

120

132

  
SECTION II: METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

143

153

165

173

182

188

199

  
Latest Trends in CLIL Research
Silvia Pokrivčáková

215

  
English Morphology in a Blended Learning Environment
Milan Ferenčík, Lukáš Kostovčík

224

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020