Beáta Balogová (ed.)


Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10. 11. 2011 v PrešoveISBN 978-80-555-0644-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
  
9

  
Hlavné referáty


13

26

34

45

  
Zmysel života seniorov s ischemickou chorobou srdca
EVA ŽIAKOVÁ – MÁRIA RISTVEJOVÁ

53

63

  
1. sekcia: Teoretické vychodiská medzigeneračných vzťahov


75

84

94

102

116

127

134

145

156

156

176

185

  
2. sekcia: Metodologické aspekty medzigeneračných vzťahov


195

206

213

232

243

253

265

272

282

292

307

316

325

  
3. sekcia: Výskumné otázky medzigeneračných vzťahov


337

345

  
Telewizja – międzypokoleniowy most czy mur?
BOŻENA DUSZA – MAGDALENA WASYLEWICZ

356

363

372

381

392

405

416

426

432

440

  

449

455

  
Posterová sekcia


  
Pomoc rodinám pri starostlivosti o pacienta s demenciou
ANDREA LENGYELOVÁ – ELEÓNORA KLÍMOVÁ – VIERA CMOREJOVÁ

467

  
Rodina a pacient s alzheimerovou chorobou v kontexte potreby vytvárania medzigeneračných mostov
ĽUDMILA MAJERNÍKOVÁ – VIERA CMOREJOVÁ – ELEÓNORA KLÍMOVÁ

473
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020