Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTINA BUCKOVÁINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA V OBLASTI ŠPORTU
Terminológia : Zimné olympijské hry
FF
MICHAL CIRNERCEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
FF
MÁRIA ČIŽMÁROVÁBOTANICKÉ NÁZVY V UKRAJINSKÝCH NÁREČIACH VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
FF
VLADIMÍR DANČIŠINFILOZOFICKÁ FAKULTA V PREŠOVE 1959 – 2009
Jubilejný zborník k 50. výročiu ustanovenia Filozofickej fakulty v Prešove
FF
VLADIMÍR DANČIŠINPOLITICKÝ SYSTÉM USA
Vybrané kapitoly
FF
VLADIMÍR DANČIŠINVOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY
terminologické penzum
FF
PATRIK DERFIŇÁKRELIGIONES
Zborník z dejín relígií
FF
PATRIK DERFIŇÁKHISTORICKÁ GEOGRAFIA I.
(Osobnosti)
FF
MARCELA DOMENOVÁČLOVEK – SPOLOČNOSŤ A DEJINY
(osobnosti v dejinách)
FF
MARCELA DOMENOVÁZ DEJÍN ŠĽACHTICKÝCH KNIŽNÍC NA SLOVENSKU I.
FF
MARCELA DOMENOVÁČLOVEK, TELESNÁ KULTÚRA, ŠPORT A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE V KONTEXTE DEJÍN
FF
MARCELA DOMENOVÁZ DEJÍN ŠĽACHTICKÝCH KNIŽNÍC NA SLOVENSKU II.
(fragmenty – pramene – sídla)
FF
MARCELA DOMENOVÁŠĽACHTA A ŠĽACHTICKÉ KNIŽNICE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
(sídla – každodennosť – knižná kultúra)
FF
MARCELA DOMENOVÁŠĽACHTA A JEJ KNIŽNICE
(Po stopách šľachtických knižníc na východnom Slovensku)
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek – priestor – kultúra)
FF
JÁN DRENGUBIAKINTRODUCTION À L’ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES NARRATIFS
FF
JÁN DRENGUBIAKL’ENFANT
Actes de la XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus Brno (VNJH Brno), Kokošovce, 28 juin – 1er juillet 2016
FF
IRINA DUDINSKÁKRÍZA V POLITIKE – POLITIKA V KRÍZE?
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15. – 16. február 2012
FF
EVA DUŠENKOVÁSLOVENSKÁ MEDAILA I DIEL
FF
JOZEF DŽUKAMOTIVÁCIA A EMÓCIE ČLOVEKA
FF