Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE I.
Das deutsche Substantiv
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE II.
Deklinierbare Wortarten(Artikel, Adjektiv, Numerale und Pronomen)
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE III.
Das deutsche Verb
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE IV.
Unflektierbare Wortarten (Adverb, Präposition, Konjunktion, Interjektion und Partikel)
FF
JANA KESSELOVÁEPIŠTOLY O JAZYKU A JAZYKOVEDE
Zborník štúdií venovaný doc. PhDr. FRANTIŠKOVI RUŠČÁKOVI, CSc., pri príležitosti životného jubilea
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (I)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (II)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁ FUNKČNO-SÉMANTICKÁ KATEGÓRIA RELAČNOSŤ V RANEJ ONTOGENÉZE REČI DIEŤAŤA HOVORIACEHO PO SLOVENSKY
FF
PETER KOCÁKGRAPHIA
Grafika a čínska kaligrafia 2009-2015 Autorský katalóg
FF
PROKIP KOLISNYKNAPÄTIE (MAĽBA)
Autorský katalóg
FF
PROKIP KOLISNYKV KRAJINE FARIEB (MAĽBA)
Autorský katalóg
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie histórie, etiky, filozofie a estetiky)
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DEJÍN HUDBY PRE ŠTUDENTOV ESTETIKY
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY III
Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia
FF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKTASTE CULTURES AND TASTE PUBLICS: ANALYSING HUMOUR ON SLOVAK TELEVISION
FF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKPRIATELIA KONTRA FRIENDS: KRITICKÝ POHĽAD NA HUMOR SITUAČNEJ KOMÉDIE V DABINGU
FF
IRINA KOZÁROVÁHYBNÉ SILY GLOBALIZÁCIE
Historicko-teoretické aspekty
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁINFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A VYUČOVANIE JAZYKOV. PRO ET CONTRA
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE V KONTEXTE DOMÁCEJ TRANSLATOLÓGIE
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁODBORNÝ PREKLAD PRE ROMANISTOV I.
FF