Juliana Fecušová, Magdaléna Bilá


Komentovaný preklad príručky k dani z príjmov v Spojenom kráľovstveISBN 978-80-555-1787-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024