Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
KVĚTOSLAVA PEREČINSKÁODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V TELESNEJ VÝCHOVE A VO VYBRANÝCH ŠPORTOCH
FS
TOMÁŠ PERIČMOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ V MLADŠÍM A STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
(na příkladu ledního hokeje)
FS
TOMÁŠ PERIČPROBLEMATIKA KONDIČNÍ PŘÍPRAVY VE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ DĚTÍ
Na příkladu ledního hokeje
FS
LUKÁŠ PERNÝVYBRANÉ KAPITOLY ZO SÚČASNEJ ANGLO-AMERICKEJ SOCIÁLNEJ FILOZOFIE
liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
FF
ĽUDOVÍT PETRAŠKOTYPOLOGICKÁ ŠKÁLA UMELEJ ROZPRÁVKY V NEMECKEJ ROMANTIKE
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 2. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 3. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ METODICKÉ POSTUPY
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ VYUČOVACIE TECHNOLÓGIE
Обучение русскому языку как иностранному: современные технологии преподавания
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUŠTINY AKO CUDZIEHO JAZYKA VO VIACKULTÚRNOM PRIESTORE
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI 2
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORBA AKO INŠPIRÁCIA
Z recenzií a odborných prác publikovaných v časopise Tvorba, revue pre literatúru a kultúru, a vo vybraných literárnych periodikách
FF
IVANA PIROHOVÁÚLOHA ANDRAGOGIKY V SPOLOČNOSTIZALOŽENEJ NA VEDOMOSTIACH
Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie
FF
GABRIELA PLATKOVÁ OLEJÁROVÁAKADEMICKÁ ETIKA: AKADEMICKÁ SLOBODA A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK FRÁZ A USTÁLENÝCH SLOVNÝCH SPOJENÍ PRE TLMOČENIE KONFERENČNÝCH PODUJATÍ A FIREMNÝCH PREZENTÁCIÍ
(nemecko – slovenský)
FF
MÁRIA POLIAKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO ŠTÚDIA JUDAIZMU A ISLAMU
GTF
JANKA PORÁČOVÁZÁKLADNÉ ZLOŽKY POTRAVY A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE ČLOVEKA
FHPV
MILAN PORTIKPREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA DIDAKTIKA
PF
ZUZANA PORTIKOVÁMODEL PRÍPRAVY UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA V PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKE
PF
ALENA PRÍDAVKOVÁROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ A VÝCHOVA MATEMATICKÝCH TALENTOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
PF