Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MAREK TOMÁŠIKARTFUL SMITHERY: INTERTEXTUAL LINKS BETWEEN SONG LYRICS AND THEIR LITERARY COUNTERPARTS
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁGEGENWÄRTIGE DEUTSCHE LEXIKOLOGIE
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV Z NEMECKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD ODBORNÉHO TEXTU Z OBLASTI PRÁVA
FF
ZUZANA ŤAPAJOVÁORÁLNA MIKROBIOLÓGIA
FZO
ZDENKA UHEROVÁFACHDEUTSCH FÜR KRANKENPFLEGE
FZO
ZDENKA UHEROVÁDEUTSCH UNKOMPLIZIERT
PU
ZDENKA UHEROVÁMODERNIZAČNÉ ASPEKTY DIDAKTICKÝCH ŠTÝLOV V TELOVÝCHOVNOM PROCESE
PU
ZDENKA UHEROVÁ (ED.)IMPLEMENTÁCIA MODERNÝCH TECHNOLÓGII DO VÝUČBY ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej 29.11.2013 v rámci riešenia projektu KEGA č. 049PU-4/2012
PU
ZDENKA UHEROVÁDEUTSCH IM HEBAMMENBERUF
PU
ZDENKA UHEROVÁFACHTEXTE AUS DEM BEREICH GESUNDHEITSWESEN
PU
ANNA VALCEROVÁSVETOVÁ LITERATÚRA I.
Kapitoly z obdobia staroveku a stredoveku
FF
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR NURSES I
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR NURSES II
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁPRAGMATICKÉ A SOCIOLINGVÁLNE ASPEKTY V UČEBNICIACH ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR BIOLOGISTS AND LABORATORY TECHNICIANS
PU
INGRIDA VAŇKOVÁCHAPTERS IN BUSINESS CORRESPONDENCE
FF
INGRIDA VAŇKOVÁŽIVOT AKO STORY - JA AKO TEXT
Naratívne perspektívy v skúmaní osobnej identity človeka
FF