Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PAVOL ŠTEKAUER (ED.)WORD-FORMATION THEORIES WORKSHOP
Electronic Collection of Presentation Materials
FF
PETER ŠTURÁKPRIEREZ DEJINAMI GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
GTF
ANTON TAKÁČFENOMÉN SLOVANSTVA A JEHO REFLEXIE VO FILOZOFICKOM MYSLENÍ NA SLOVENSKU V 19. STOR.
FHPV
JURAJ TEJREGIÓN A SPRÁVA
FM
JURAJ TEJSPRÁVA A MANAŽMENT
FM
JOZEF TEREKZÁKLADY ENVIRONMENTALISTIKY
pre environmentálnych manažérov
FM
JOZEF TEREKZÁKLADY EKOLÓGIE PRE ENVIRONMENTÁLNYCH MANAŽEROV
FM
JOZEF TEREKENVIRONMENTALISTIKA INAK
FM
LENKA TLUČÁKOVÁORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
FS
SLÁVKA TOMAŠČÍKOVÁTELEVISION NEWS DISCOURSE
Textbook for mass media communication courses
FF
MAREK TOMÁŠIKRESHUFFLED LYRICS
A Comparative Study of Christina Rossetti’s ‘Remember’ and Robert Smith’s ‘Treasure’ based on Jan Firbas’ Theory of Functional Sentence Perspective
FF
MAREK TOMÁŠIKARTFUL SMITHERY: INTERTEXTUAL LINKS BETWEEN SONG LYRICS AND THEIR LITERARY COUNTERPARTS
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁGEGENWÄRTIGE DEUTSCHE LEXIKOLOGIE
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV Z NEMECKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD ODBORNÉHO TEXTU Z OBLASTI PRÁVA
FF
ZUZANA ŤAPAJOVÁORÁLNA MIKROBIOLÓGIA
FZO
ZDENKA UHEROVÁFACHDEUTSCH FÜR KRANKENPFLEGE
FZO
ZDENKA UHEROVÁDEUTSCH UNKOMPLIZIERT
PU
ZDENKA UHEROVÁMODERNIZAČNÉ ASPEKTY DIDAKTICKÝCH ŠTÝLOV V TELOVÝCHOVNOM PROCESE
PU
ZDENKA UHEROVÁ (ED.)IMPLEMENTÁCIA MODERNÝCH TECHNOLÓGII DO VÝUČBY ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej 29.11.2013 v rámci riešenia projektu KEGA č. 049PU-4/2012
PU