Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE
FF
JARMILA OPALKOVÁMEDIÁCIA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE II
Administratívno-právny preklad
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE 2 VS. TLMOČENIE Z LISTU
FF
JARMILA OPALKOVÁTEÓRIA A PRAX TLMOČENIA
FF
JARMILA OPALKOVÁODBORNÝ PREKLAD I
Komunikácia v podnikateľskom prostredí
FF
SLAVKA ORIŇÁKOVÁINTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Metodická príručka
PU
ANDREA PALANSKÁHISTÓRIA Z VEČERNÉHO BEHU V PREŠOVE
FS
LENKA PALKOVÁUNIVERBIZÁCIA V SLOVENČINE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁDIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG
Teil I
FF
JÚLIA PARAČKOVÁNEMECKO-SLOVENSKÝ VALENČNÝ SLOVNÍK SLOVIES
A - L
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
Übungsbuch
FF
LUDVÍK PARMAZÁKLADNÝ KURZ FYZIKY - OPTIKA (2. ROČNÍK)
1.časť
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE A PRAX V EDUKÁCII DIGITÁLNYCH KOMPETENCIÍ IPED 2012
PU
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH PREDMETOV
II. InEduTech 2006
FHPV
JOZEF PAVELKA (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELANIE
III. InEduTech 2007
FHPV
JOZEF PAVELKAIKT A POWERPOINT V EDUKÁCII K TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁM
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ
IV. InEduTech 2008
FHPV
EVA PAVLÍČKOVÁTHE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF A HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSE
FF
ELENA PAVLUVČÍKOVÁPARTNERSTVO, KOHABITÁCIA, MANŽELSTVO
FF