Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAREK LUKÁČKONTEXTY EDUKÁCIE DOSPELEJ RÓMSKEJ POPULÁCIE
Zborník príspevkov z elektronickej medzinárodnej vedeckej konferencie
FHPV
JANA LUKÁČOVÁDOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY I.
Zborník vedeckých prác
FF
JANA LUKÁČOVÁDOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY II.
Nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov
FF
SILVIA LUKÁČOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA PROFESIONÁLOV V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCH
FHPV
TAMARA IBRAGIMOVNA MAGOMEDOVOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA
pre 1. ročník
FF
DAGMAR MAGUROVÁZÁKLADY EDUKÁCIE A JEJ VYUŽITIE V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
FZO
ĽUDMILA MAJERNÍKOVÁEDUKÁCIA PACIENTA S DIABETES MELLITUS
FZO
MÁRIA MAJHEROVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA V ŽIVOTE ČLOVEKA: POHYB DETÍ
Zborník recenzovaných vedeckých príspevkov
FS
LUKÁŠ MAKKYOBRAZ, UMENIE A KULTÚRA DOBY ŽELEZNEJ NA SLOVENSKU
Umelecký a estetický pohľad
FF
ZUZANA MALINOVSKÁINTRODUCTION À LA CULTURE LITTÉRAIRE DU XIXE
FF
ZUZANA MALINOVSKÁINTRODUCTION À LA LITTÉRATURE ET À LA CULTURE FRANÇAISES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
FF
ZUZANA MALINOVSKÁINTRODUCTION À LA CULTURE LITTÉRAIRE DU XXE SIÈCLE
FF
MONIKA MARCHEVSKÁMODELY HUDOBNÝCH CHVÍĽOK AKO FORMA PSYCHOHYGIENY V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII ŽIAKOV
PF
ONDREJ MARCHEVSKÝK OTÁZKAM RUSKEJ FILOZOFIE
Ruské národníctvo
FF
MARCEL MARTONČIKROZVOJ A TESTOVANIE PROFESIJNÝCH ZÁUJMOV AKO NÁSTROJ PROFESIJNÉHO PORADENSTVA
FF
MARCEL MARTONČIKVALIDITA MERANIA V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
FF
TATIANA MATULAYOVÁDOBROVOĽNÍCTVO V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V KONTEXTE ANDRAGOGIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
IVAN MATÚŠZÁKLADY PRVEJ POMOCI
FS
KATARÍNA MAYERTEÓRIA A PRAX EDUKÁCIE DOSPELÝCH
Andragogické vedecké štúdie
FHPV
KATARÍNA MAYEROVÁVZDELÁVANIE A SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA
Zborník vedeckých štúdií
FHPV