Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ĽUBICA RYBÁROVÁZÁKLADY VÝSKUMU
FZO
MÁRIA SAČKOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY I.
(aristotelovská logika, výroková logika, dejiny logiky)
FF
ALENA SEDLÁKOVÁARTETERAPIA A SVET VÝTVARNÝCH ODPOVEDÍ
PF
ALENA SEDLÁKOVÁVÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ A AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ PRE EDUKÁCIU DETÍ UMELECKOU ILUSTRÁCIOU NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
PF
ALENA SEDLÁKOVÁVÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA
PF
MICHAELA SEPEŠIOVÁPROFESIJNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA CLIL V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
FF
VLADIMÍR SERGIENKOОСНОВИ ФІЗИКИ
Základy fyziky
FHPV
PATRICIA SCHNEIDEROVÁPOČÚVANIE HUDBY V 3. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV TVORIVEJ DRAMATIKY
PF
IVETA SCHOLTZOVÁCESTY DISKRÉTNEJ MATEMATIKY (KOMBINATORIKY) NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU
PF
JOZEF SIPKOETNOPSYCHOLINGVISTICKÉ PREDPOKLADY SLOVENSKO-RUSKÝCH A RUSKO-SLOVENSKÝCH POROVNÁVANÍ
FF
JOZEF SIPKO4. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
JOZEF SIPKOSPOMIENKY NA FILOZOFICKÚ FAKULTU V PREŠOVE
Zborník k 50. výročiu ustanovnia Filozofickej fakulty v Prešove
FF
MICHAELA SKYBAŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
FF
MICHAELA SKYBASERVICE-LEARNING VO VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝCH) SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
MICHAELA SKYBATEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU
FF
DANIELA SLANČOVÁ3. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
DANIELA SLANČOVÁŠTÚDIE O DETSKEJ REČI
FF
DANIELA SLANČOVÁ2. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
IVANA SLIVKOVÁINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA V PRAXI
FF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF