Jozef Pavelka (ed.), František Franko (ed.)


Inovácie v edukácii technických predmetov

II. InEduTech 2006ISBN 80-8068-441-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
1
4
8
13
16
24
31
36
42
49
  
MOŽNOSTI E-LEARNINGU V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
Danka Lukáčová, Gabriel Bánesz
55
58
63
71
76
88
94
99
102
110
123
128
132
  
MULTIMEDIÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY VO VYUČOVACOM PROCESE
Ľubomír Žácok, Janka Schlarmannová
138

  

  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019