Martin Pekár (ed.), Richard Pavlovič (ed.)


Slovensko medzi 14. marcom 1939 a Salzburskými rokovaniamiISBN 978-80-8068-887-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
7
  
NAMIESTO ÚVODU
10
11
  
FORMOVANIE POLITICKÉHO SYSTÉMU A REŽIMU
  
Ondrej PODOLEC
Ústavné provizórium
23
38
55
67
77
93
112
127
143
150
166
179
185
195
  
ARMÁDA, HLINKOVA GARDA, HLINKOVA MLÁDEŽ
207
228
241
251
268
279
293
314
326
342
  
353
  
ZAHRANIČNOPOLITICKÉ ASPEKTY VZNIKU A EXISTENCIE ŠTÁTU
365
379
402
419
434
  
HOSPODÁRSKE DEJINY
447
459
469
  
470
  
472
473
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019