Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAREK MITKASTREDOEURÓPSKA PRÓZA MODERNY: POETOLOGICKÝ A PERSONÁLNY KONCEPT
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K SLOVENSKEJ A ČESKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K POĽSKEJ A MAĎARSKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF
MAREK MITKAPOETIKA TEXTU A METADISKURZÍVNOSŤ V STREDOEURÓPSKYCH LITERATÚRACH TROCH STOROČÍ
FF
MÁRIA JUDIČÁKOVÁKVALITNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ – ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
FZO
JÁN MOJDISDEJINY NOVOVEKU OD ZÁMORSKÝCH OBJAVOV PO VEĽKÚ FRANCÚZSKU REVOLÚCIU
FF
JÁN MOJDISOD VEĽKEJ FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE PO „VEĽKÚ VOJNU“
Vybrané kapitoly z dejín novoveku II.
FF
MARCEL MOJZEŠCHRÁM V BYZANTSKEJ TRADÍCII
Zborník príspevkov z medzináraodnej vedeckej konferencie, GTF PU v Prešove, 24.10.2006
GTF
SLÁVKA MROSKOVÁMANUÁL PEDIATRICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
MARTINA MUCHOVÁPRINCÍPY MANAŽÉRSTVA KVALITY A ICH DOPAD NA KVALITU, NÁKLADY A ČAS AKO FAKTORY
FMEO
SILVIA NOVÁKOVÁSÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V KATOLÍCKEJ TEOLÓGII A RELIGIONISTIKE
Zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov
GTF
ZUZANA NOVOTNÁMANUÁL OŠETROVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
ZUZANA NOVOTNÁVYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE I
FZO
ZUZANA NOVOTNÁVYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSTVA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE II
FZO
ERIKA NOVOTNÁMONTESSORI V PRIESTORE FORMÁLNEHO A NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV
Zborník z odborného seminára
PF
ERIKA NOVOTNÁNEFORMÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Metodika implementácie princípov neformálnej výchovy a vzdelávania v školskom klube detí
PF
RUDOLF NOVOTNÝPOSTMODERNE O ETIKE, ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKE, ČLOVEKU A SPOLOČNOSTI
(Filozofické modely a problémy)
FZO
ALEXEI AKIMOVICH OLESNICKIJSPRIEVODCA SVÄTÝM PÍSMOM STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA PODĽA SVEDECTIEV SVÄTÝCH OTCOV A UČITEĽOV CIRKVI
PBF
MARTIN OLOŠTIAKVARIA XVIII
Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)
FF
MARTIN OLOŠTIAKVIDY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Na počesť Miloslavy Sokolovej
FF