Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ANNA VAŠUTOVÁVPLYV ŠKOLSKEJ EDUKÁCIE NA ROZVÍJANIE MATEMATICKÉHO NADANIA ŽIAKA 1. ROČNÍKA PRIMÁRNEJ ŠKOLY
PF
JAROSLAV VENCÁLEKGENIUS LOCI – FAKTOR CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI
FF
ŠTEFAN VENDEL (ED.)PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO NA CELOŽIVOTNEJ CESTE ČLOVEKA
FF
DANIEL VOJTEKPRÉCIS MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal: noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKEXERCISIER MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEK (ED.)LA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF
MARTA VOJTEKOVÁPREDLOŽKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁORTOGRAFIA POĽSKÉHO JAZYKA
FF
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
KATARÍNA VUŽŇÁKOVÁPROBLÉMY LEXIKOGRAFICKÉHO ZACHYTENIA SLOVOTVORNÉHO SYSTÉMU SLOVENČINY
PF
ZUZANA ZÁVARSKÁMANAŽMENT KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PRI FINANCOVANÍ ROZVOJA PODNIKU AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI
FM
ZUZANA ZAVARSKÁANALÝZA FINANČNEJ A EKONOMICKEJ POZÍCIE AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýza dát informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FM
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁ PSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF