Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
LADISLAV SOJKAVPLYV PRAKTÍK RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác
FMEO
MILOSLAVA SOKOLOVÁSLOVENČINA A POĽŠTINA
Synchrónne porovnanie s cvičeniami
FF
ZUZANA STANISLAVOVÁŽÁNROVÉ, POETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY I.
Kontext 60. rokov 20. storočia
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁŽÁNROVÉ, POETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY II.
Kontext 70. rokov 20. storočia
PF
JAROSLAVA STAŠKOVÁWRITTEN DISCOURSE IN UNIVERSITY SETTINGS
FF
JAROSLAVA STAŠKOVÁLINGVISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ANGLICKÝCH TEMPORÁLNYCH PREDLOŽIEK
Teoreticko-metodologické východiská
FF
TOMÁŠ STEJSKALREAKTIBILITA ŠPORTOVCOV
FS
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS VI
(a collection of papers)
FF
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)HOW TO TEACH IN HIGHER EDUCATION: SELECTED CHAPTERS
FF
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS VII
(a collection of papers)
FF
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS VIII
(a collection of papers)
FF
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS IX
(a collection of papers)
FF
VLADIMÍR STREČKOKAPITOLY Z TEÓRIE VYUČOVANIA MATEMATIKY A DEJÍN MATEMATIKY
FHPV
ALŽBETA SUHÁNYIOVÁÚČTOVNÍCTVO
FMEO
ŠTEFAN SURMÁNEKVZŤAH MEDZI ŠTÁTOM A KATOLÍCKOU CIRKVOU NA SLOVENSKU PO ROKU 1993
(príčiny, prejavy, súvislosti, tendencie)
FF
PETER SUROVKAARTETERAPIA V PROCESE SOCIÁLNEJ INTERVENCIE
PBF
JAMES SUTHERLAND-SMITHMULTIPLE VISIONS: APPROACHES TO CULTURAL STUDIES
part 1
FF
JAMES SUTHERLAND-SMITHMULTIPLE VISIONS: APPROACHES TO CULTURAL STUDIES
part 2
FF
VLADISLAV SUVÁKKYNIZMUS GRÉCKY A MODERNÝ I.
FF
VLADISLAV SUVÁKSÓKRATÉS A SOKRATIKA I.
FF