Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva)
FF
MARTIN OLOŠTIAK13. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie histórie, mediálnych štúdií, politológie, psychológie a sociálnej práce)
FF
MARTIN OLOŠTIAK10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
FF
MARTIN OLOŠTIAK11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN OLOŠTIAK12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov II. (Sekcie anglického jazyka a anglofónnych kultúr, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva, umenia)
FF
JAROSLAV ONDOJARO ONDO
Menej vážne
FF
ZUZANA ONDRÁČKOVÁKOMPARATÍVNY VÝSKUM DETSKEJ LEXIKY
FF
JARMILA OPALKOVÁRUŠTINA PRE PREKLADATEĽOV
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE
FF
JARMILA OPALKOVÁMEDIÁCIA INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE II
Administratívno-právny preklad
FF
JARMILA OPALKOVÁKONZEKUTÍVNE TLMOČENIE 2 VS. TLMOČENIE Z LISTU
FF
JARMILA OPALKOVÁTEÓRIA A PRAX TLMOČENIA
FF
JARMILA OPALKOVÁODBORNÝ PREKLAD I
Komunikácia v podnikateľskom prostredí
FF
SLAVKA ORIŇÁKOVÁINTERAKTÍVNA TABUĽA VO VYUČOVANÍ ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Metodická príručka
PU
ANDREA PALANSKÁHISTÓRIA VEČERNÉHO BEHU V PREŠOVE
FS
LENKA PALKOVÁUNIVERBIZÁCIA V SLOVENČINE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
FF
JÚLIA PARAČKOVÁDIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG
Teil I
FF
JÚLIA PARAČKOVÁNEMECKO-SLOVENSKÝ VALENČNÝ SLOVNÍK SLOVIES
A - L
FF
JÚLIA PARAČKOVÁSYNTAX DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE
Übungsbuch
FF