Jozef Pavelka (ed.)


Kľúčové kompetencie a technické vzdelanie

III. InEduTech 2007ISBN 978-80-8068-624-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
I. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE


12
17
32
37
43
48
56
  
TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk
68
75
81
86

  
II. INOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

94
  
TVORBA REGRESNÝCH MODELOV S VYUŽITÍM PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB
Gombár Miroslav, Hloch Sergej, Valíček Ján, Pella Alexander
99
  
107
113
  
KOMPETENCJE INFORMACYJNE
Piecuch Aleksander
120
127
132
138
142
146

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019