Tomáš Perič, Pavel Ružbarský


Problematika kondiční přípravy ve sportovní přípravě dětí

Na příkladu ledního hokejeISBN 978-80-555-2146-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

1  

6

  
I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

7
7
2.1  
Mladší školní věk
8
2.1.1  
Tělesný vývoj
8
2.1.2  
Psychický vývoj
8
2.1.3  
Pohybový vývoj
9
2.1.4  
Sociální vývoj
10
2.2  
Starší školní věk
11
2.2.1  
Tělesný vývoj
11
2.2.2  
Psychický vývoj
11
2.2.3  
Pohybový vývoj
12
2.2.4  
Sociální vývoj
13
2.3  
Biologický věk a biologická akcelerace a retardace
14

19
3.1  
Rychlostní schopnosti
24
3.1.1  
Specifika stimulace rychlostních schopností v dětském věku
27
3.2  
Obratnostní (koordinační) schopnosti
30
3.2.1  
Specifika stimulace koordinačních schopností v dětském věku
33
3.3  
Silové schopnosti
36
3.3.1  
Stimulace silových schopností v období do 10 let
37
3.3.2  
Stimulace silových schopností v období 10 – 12 let
38
3.3.3  
Stimulace silových schopností v období 13 – 15 let
39
3.4  
Vytrvalostní schopnosti
43
3.4.1  
Specifika stimulace vytrvalostních schopností v dětském věku
45
3.5  
Pohyblivost
46
3.5.1  
Specifika stimulace pohyblivosti v dětském věku
49
3.6  
Porovnání vývoje pohybových schopností u děvčat a chlapců
52
3.7  
Porovnání vývoje motorických testů v jednotlivých letech sledování
59
3.8  
Polemické názory na cílenou kondiční přípravu v dětském věku
68
3.9  
Kondiční příprava v ledním hokeji
68
3.10  
Problematika diagnostiky rozvoje pohybových schopností ve specifickém sportovním prostředí
71

73
4.1  
Koordinační schopnosti
73
4.2  
Rychlostní schopnosti
75
4.3  
Silové schopnosti
76
4.4  
Vytrvalostní schopnosti
77
4.5  
Pohyblivost
79

  
II. VÝSLEDKY CENTRÁLNÍHO TESTOVÁNÍ HRÁČŮ VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU V LEDNÍM HOKEJI

82
5.1  
Formulace problému
82
5.2  
Cíle a úkoly práce
82
5.3  
Design výzkumu
84

86
6.1  
Vývoj výkonnosti v jednotlivých letech měření
87
6.2  
Posouzení vztahů mezi jednotlivými testy
93
6.3  
Výsledky testování v závislosti na herní výkonnosti družstev
95
6.3.1  
Testy mimo led
96
6.3.2  
Testy na ledě
107
6.4  
Trendy vývoje výkonnosti
114
6.5  
Komentáře a diskuse k vývoji výkonnosti
117
6.5  
Závěr
118

7.1  
Úvod
120
7.2  
Výsledky
121
7.3  
Diskuse
127
7.4  
Závěr
127

128
8.1  
Úvod
128
8.2  
Metodika a výsledky
129
8.2.1  
Výsledky v 6. třídě
130
8.2.2  
Výsledky v 9. třídě
132
8.3  
Diskuse a závěry
134

  
III. PROBLEMATIKA EFEKTIVITY KONDIČNÍ PŘÍPRAVY

136
9.1  
Úvod
136
9.2  
Výsledky
137
9.2.1  
Posouzení vlivu přípravy z hlediska mnohaletého tréninkového procesu – motorické testy
137
9.2.2  
Posouzení vlivu přípravy z hlediska mnohaletého tréninkového procesu – funkční vyšetření
140
9.3  
Diskuse a závěry
142

143
10.1  
Úvod
143
10.2  
Výsledky
144
10.3  
Komentáře a diskuse k vlivu nespecifického tréninku na rozvoj pohybových schopností
147

149
11.1  
Úvod
149
11.2  
Výsledky
150
11.3  
Diskuse a závěr
154

156
12.1  
Úvod
156
12.2  
Výsledky
159
12.3  
Diskuse a závěr
163

13  

164

14  

166

15  

173

16  

175

177

18  

179
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020