Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MÁRIA POLIAKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO ŠTÚDIA JUDAIZMU A ISLAMU
GTF
JANKA PORÁČOVÁZÁKLADNÉ ZLOŽKY POTRAVY A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE ČLOVEKA
FHPV
MILAN PORTIKPREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA DIDAKTIKA
PF
ZUZANA PORTIKOVÁMODEL PRÍPRAVY UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA V PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKE
PF
ALENA PRÍDAVKOVÁROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ A VÝCHOVA MATEMATICKÝCH TALENTOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
PF
ALENA PRÍDAVKOVÁRIEŠITEĽSKÉ STRATÉGIE MATEMATICKÝCH ÚLOH V EDUKÁCII NADANÝCH ŽIAKOV
PF
ŠTEFAN PRUŽINSKÝUČENIE SV. AP. JAKUBA O UČITEĽSKOM POVOLANÍ, JAZYKU A MÚDROSTI
(Exegéza JK 3. kap.)
PBF
KRYŠTOF PULECZÁKLADY HEBREJSKEJ GRAMATIKY
k štúdiu biblických náuk
PBF
RITA RAFAJLOVIČOVÁFROM PHRASES TO CLAUSES AND SENTENCES
A student’s grammar book and workbook
FF
LENKA REGRUTOVÁ20 ROKOV MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ V PREŠOVE
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁLEGITIMITA A PRAMENE SOCIÁLNYCH INTERVENCIÍ
v kontexte sociálnej práce
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁPOLITIKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
(v kocke)
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
MARTIN ROVŇÁKDATABÁZOVÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
RADOSLAV RUSŇÁKMODERNÁ ROZPRÁVKA A JEJ DETSKÁ RECEPCIA
PF
JURAJ RUSNÁKMÉDIÁ A TEXT 4
FF
JURAJ RUSNÁKELEKTRONICKÝ MEDIÁLNY TEXT A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
PAVEL RUŽBARSKÝANTROPOMOTORIKA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TELESNÁ VÝCHOVA, TRÉNERSTVO A ŠPORT PRE ZDRAVIE
FS
ĽUBICA RYBÁROVÁSTAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA
FZO