Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JOZEF SIPKOETNOPSYCHOLINGVISTICKÉ PREDPOKLADY SLOVENSKO-RUSKÝCH A RUSKO-SLOVENSKÝCH POROVNÁVANÍ
FF
JOZEF SIPKO4. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
JOZEF SIPKOSPOMIENKY NA FILOZOFICKÚ FAKULTU V PREŠOVE
Zborník k 50. výročiu ustanovnia Filozofickej fakulty v Prešove
FF
MICHAELA SKYBASERVICE-LEARNING VO VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝCH) SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
MICHAELA SKYBAŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
FF
MICHAELA SKYBATEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU
FF
DANIELA SLANČOVÁ3. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
DANIELA SLANČOVÁŠTÚDIE O DETSKEJ REČI
FF
DANIELA SLANČOVÁ2. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
IVANA SLIVKOVÁINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA V PRAXI
FF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
LADISLAV SOJKAVPLYV PRAKTÍK RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác
FMEO
MILOSLAVA SOKOLOVÁSLOVENČINA A POĽŠTINA
Synchrónne porovnanie s cvičeniami
FF
ZUZANA STANISLAVOVÁŽÁNROVÉ, POETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY I.
Kontext 60. rokov 20. storočia
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁŽÁNROVÉ, POETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY PREKLADOV ZO SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY II.
Kontext 70. rokov 20. storočia
PF
JAROSLAVA STAŠKOVÁWRITTEN DISCOURSE IN UNIVERSITY SETTINGS
FF
JAROSLAVA STAŠKOVÁLINGVISTICKÁ CHARAKTERISTIKA ANGLICKÝCH TEMPORÁLNYCH PREDLOŽIEK
Teoreticko-metodologické východiská
FF
TOMÁŠ STEJSKALREAKTIBILITA ŠPORTOVCOV
FS
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS VI
(a collection of papers)
FF
ZUZANA STRAKOVÁHOW TO TEACH IN HIGHER EDUCATION: SELECTED CHAPTERS
FF