Jozef Pavelka (ed.), Marián Kireš (ed.)


Inovácie a prax v edukácii digitálnych kompetencií IPED 2012ISBN 978-80-555-0640-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  
HLAVNÉ PRÍSPEVKY

  
EWOLUCJA KOMPETENCJI CYFROWYCH
Piecuch Aleksander
5

22

27

32

  
IMPLEMENTÁCIA HS DO JEDNOTLIVÝCH ETÁP VYUČOVACIEHO PROCESU
Durná Eva, Sekerák Jozef, Romanová Lenka

48

  
VIDEOKONFERENČNÉ TEXTOVÉ PRÍSPEVKY

  
SÚČASNÝ STAV EVO A PLÁN ĎALŠIEHO VÝVOJA
Adamek Rastislav, Farkaš Pavel, Harčár Martin, Michalčin Viktor, Murín Pavel, Paulíny Michal, Závoda Štefan
60

  
ODKÝVANIE TAJOMSTIEV MIKROKOZMU
Dirner Alexander, Lehocká Sabina, Hlaváčová Júlia, Bombara Marek, Martinská Gabriela, Vrláková Janka, Kíreš Marián, Melo Ivan, Gintner Mikuláš, Tomášik Boris, Franko František, Kimák Ivan, Kudela Karel, Vanko Július, Perichta Peter, Putiš Marián, Harmanová Zuzana, Petrušková Barbora

71

78

84

88

99

  
EFEKTÍVNEJŠIE TESTOVANIE SO SYSTÉMOM TAP II
Romanová Lenka, Sekerák Jozef, Durná Eva

102

118

  
MULTIMEDIÁLNA PRÍLOHA  
EWOLUCJA KOMPETENCJI CYFROWYCH
Aleksander Piecuch


  
DISKUSIA - 1. ČASŤ
Diskusia – F. Franko


  
DISKUSIA - 2. ČASŤ
Diskusia – M. Kireš  
DISKUSIA 1. ČASŤ
Diskusia – M. Kireš


  
DISKUSIA 2. ČASŤ
Diskusia – Z. Straková

  
Za funkčnosť multimediálnej prílohy zodpovedá technický editor publikácie p. RNDr. František Franko, PhD.

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020