Martin Pekár


Kapitoly zo svetových dejín 1848 - 1918

1.dielISBN 80-8068-333-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
1  
Revolučná vlna 1848 – 1849 v Európe
6
6
10
13
16
19
2  
Zjednotenie Talianska a revolučné roky 1868 – 1874 v Španielsku
20
20
21
25
28
3  
Zjednotenie Nemecka a politický systém Nemeckého cisárstva
29
29
30
36
39
4  
Rusko od krymskej vojny do roku 1914
40
40
43
53
60
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020