Júlia Paračková


Syntax der deutschen Gegenwartssprache

ÜbungsbuchISBN 978-80-555-2130-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Kriterien für die Klassifizierung der Nebensätze
6
1.1.1  
Die syntaktische Funktion der Nebensätze
7
1.1.2  
Die Art der Einleitung der Nebensätze
8
1.1.3  
Die Stellung der Nebensätze und der Grad ihrer Abhängigkeit
11
1.2  
Gliederung der Nebensätze nach ihrer syntaktischen Funktion und nach der Art der Einleitung und des Einleitewortes
13
1.2.1  
Subjektsätze
13
1.2.1.1  
Subjunktionalsätze
13
1.2.1.2  
Fragewort-Sätze
14
1.2.1.3  
Relativsätze
14
1.2.1.4  
Subjunktionslose Sätze (abhängige Hauptsätze)
15
1.2.1.5  
Infinitivsätze
15
1.2.2  
Objektsätze (Akkusativ-, Genitiv-, /Dativ-/, Präpositivergänzungssätze)
16
1.2.2.1  
Subjunktionalsätze
16
1.2.2.2  
Fragewort-Sätze
18
1.2.2.3  
Relativsätze
18
1.2.2.4  
Subjunktionslose Sätze (abhängige Hauptsätze)
19
1.2.2.5  
Infinitivsätze
19
1.2.3  
Prädikativsätze (Nominal- und Adjektivalergänzungssätze)
20
1.2.4  
Adverbialsätze
21
1.2.4.1  
Adverbialsätze – Temporalsätze
22
1.2.4.1.1  
Subjunktionen in einzelnen zeitlichen Relationen
22
1.2.4.2  
Adverbialsätze – Lokalsätze
26
1.2.4.3  
Adverbialsätze - Kausalsätze
27
1.2.4.3.1  
Kausalsätze im Bereich der Ursache
27
1.2.4.3.1.1  
Kausalsätze (im engeren Sinne)
27
1.4.2.3.1.2  
Konditionalsätze
28
1.2.4.3.1.3  
Konzessivsätze
30
1.2.4.3.2   
Kausalsätze im Bereich der Wirkung
32
1.2.4.3.2.1   
Konsekutivsätze
32
1.2.4.3.2.2   
Finalsätze
33
1.2.4.4  
Adverbialsätze - Modalsätze
34
1.2.4.4.1   
Modalsätze / Instrumentalsätze
34
1.2.4.4.2   
Modalsätze des fehlenden Begleitumstandes / Komitativsätze
34
1.2.4.4.3   
Modalsätze des alternativen Begleitumstandes / Komitativsätze, Substitutivsätze
35
1.2.4.4.4   
Modalsätze des gegensätzlichen Begleitumstandes / Komitativsätze, Adversativsätze, Vergleichssätze
35
1.2.4.4.5   
Vergleichssätze / Komparativsätze
36
1.2.4.4.6   
Modalsätze der gesteigerten Intensität
37
1.2.4.4.7   
Restriktive Sätze
38
1.2.4.4.8   
Modalsätze der Spezifizierung
38
1.2.5  
Attributsätze
39
1.2.5.1   
Semantische Klassifizierung
39
1.2.5.1.1   
Restriktive Attributsätze
39
1.2.5.1.2   
Nicht-restriktive Attributsätze
40
1.2.5.1.3   
Explizierende Attributsätze
40
1.2.5.2   
Attributsätze zu einzelnen Bezugswörtern und ihre Ausdrucksformen
40
1.2.5.2.1   
Attributsätze zum Nomen
40
1.2.5.2.1.1   
Relativsätze
40
1.2.5.2.1.2   
Subjunktional-/Fragewort-Sätze
41
1.2.5.2.1.3   
Abhängige Hauptsätze
42
1.2.5.2.1.4   
Infinitivsätze
43
1.2.5.2.2   
Attributsätze zum Pronomen
43
1.2.5.2.2.1   
Relativsätze
43
1.2.5.2.3   
Attributsätze zum Adjektiv
44
1.2.5.2.4   
Attributsätze zu temporalen und lokalen Adverbien
44
1.2.6   
Weiterführende Nebensätze
45

47
2.1  
Grammatische Konzepte
48
2.2  
Syntaktische Beziehungen
49
2.3  
Klassifizierung der Sätze
50
2.4  
Komplexe Sätze: Satzverbindungen
54
2.5  
Komplexe Sätze: Satzgefüge
56
2.6  
Prädikat
59
2.7  
Phrasen - Typen von Phrasen und ihre Struktur
62
2.8  
Syntaktische Testverfahren
66
2.9  
Satzglieder: Subjekt
68
2.10  
Satzglieder – Objekte
70
2.11  
Adverbialbestimmungen –Formen und semantische Klassen
74

  

78
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020