Tomáš Perič


Možnosti zvýšení efektivity sportovní přípravy dětí v mladším a starším školním věku

(na příkladu ledního hokeje)ISBN 978-80-555-1929-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

1  

6

9
2.1  
Mladší školní věk
10
2.1.1  
Tělesný vývoj
10
2.1.2  
Psychický vývoj
10
2.1.3  
Pohybový vývoj
11
2.1.4  
Sociální vývoj
12
2.1.5  
Trenérský přístup v mladším školním věku
12
2.2  
Starší školní věk
13
2.2.1  
Tělesný vývoj
13
2.2.2  
Psychický vývoj
14
2.2.3  
Pohybový vývoj
14
2.2.4  
Sociální vývoj
16
2.2.5  
Trenérský přístup ve starším školním věku
16
2.3  
Východiska pro sportovní přípravu dětí
17
2.3.1  
Respektování věkových zákonitostí
17
2.3.2  
Všestrannost v přípravě
18
2.3.3  
Perspektivnost
19
2.4  
Etapy sportovní přípravy
19
2.4.1  
Etapa seznámení se sportem
20
2.4.2  
Etapa základního tréninku
21
2.4.3  
Etapa specializovaného a vrcholového tréninku
21
2.4.4  
Další pohledy na etapy sportovní přípravy
23
2.5  
K některým složkám sportovního tréninku - kondiční příprava
26
2.5.1  
Rychlostní schopnosti
26
2.5.2  
Obratnostní schopnosti
26
2.5.3  
Silové schopnosti
27
2.5.4  
Vytrvalostní schopnosti
29
2.5.5  
Pohyblivost
30
2.5.6  
Polemické názory na cílenou kondiční přípravu v dětském věku
31
2.5.7  
Kondiční příprava v ledním hokeji
31
2.6  
K některým složkám sportovní přípravy - technicko taktická příprava
33
2.7  
Obecné zásady práce s dětmi v ledním hokeji
34

35
3.1  
Formulace jednotlivých subsystémů ve sportovním tréninku
35
3.2  
Podmínky pro studium jednotlivých subsystémů
36
3.2.1  
Subsystém sportovci (žákovská družstva)
36
3.2.2  
Subsystém podmínky pro přípravu
37
3.2.3  
Subsystém trenéři
38
3.2.4  
Subsystém model přípravy
39
3.3  
Teze o vzájemné homogenitě sledovaných družstev
42
3.3.1  
Studie žákovských družstev v dalších hokejových klubech
43
3.3.2  
Podobnost modelů přípravy u dalších klubových žákovských družstev
45
3.4  
Soutěžní podmínky
46
3.5  
Závěry vedoucí k provedení experimentu
48

49
4.1  
Cíle a úkoly práce
49
4.2  
Vědecká otázka a pracovní hypotézy
50
4.3  
Design výzkumu
50
4.3.1  
První výzkumná etapa
51
4.3.1.1  
Určení a definice proměnných
51
4.3.2  
Druhá výzkumná etapa
53
4.3.2.1  
Klasifikace použitého typu výzkumu
53
4.3.2.2  
Vymezení experimentálních a kontrolních skupin
54
4.3.2.3  
Definice a deskripce vstupních proměnných
55
4.3.2.4  
Diskuse vstupních proměnných
60
4.3.2.5  
Definice a deskripce výstupních proměnných
62
4.3.2.6  
Diskuse výstupních proměnných
62
4.4  
Použitá hodnotící kritéria
63
4.4.1  
Posouzení normality tělesného vývoje
63
4.4.2  
Posouzení psychického vývoje a sociálních vztahů
63
4.4.3  
Hodnocení modelu přípravy
64

65
5.1  
Popis modelu přípravy
65
5.1.1  
Sociálně interakční formy tréninkové jednotky
66
5.1.2  
Trenérské zajištění
67
5.1.3  
Organizace tréninkové jednotky
68
5.1.4  
Charakter a organizace cvičení v tréninkových jednotkách
71
5.1.5  
Další možnosti pro zvýšení racionality tréninkového procesu
73
5.1.6  
Zásady vztahu dospělých k dětem v tréninkovém procesu
74
5.2  
Charakteristika experimentální skupiny a kontrolních skupin
76
5.2.1  
Experimentální skupina
76
5.2.2  
Kontrolní skupina K1
80
5.2.3  
Kontrolní skupina K2
81

83
6.1  
Vliv přípravy na přirozený vývoj dětí
83
6.1.1  
Vývoj tělesné výšky a hmotnosti a vyšetření pohybového systému
83
6.1.2  
Motorický a funkční vývoj
87
6.1.3  
Psychické charakteristiky a sociální vztahy členů skupiny
92
6.2  
Praktická realizace experimentálního modelu
98
6.2.1  
Realizační tým
98
6.2.2  
Obsah učiva
99
6.2.2.1  
Přípravné období
100
6.2.2.2  
Hlavní období
104
6.3  
Posouzení efektivity tréninkového procesu na základě kvantitativních ukazatelů
121
6.3.1  
Využití tréninkové jednotky z hlediska čistého cvičebního času
121
6.3.2  
Počty opakování herních činností jednotlivce v jednotlivých cvičeních
124
6.3.3  
Počty opakování herních činností jednotlivce v přestávkách pro zotavení
128
6.3.4  
Počty opakování herních činností jednotlivce v tréninkových jednotkách
129
6.4  
Posouzení úrovně herní výkonnosti
131
6.4.1  
Výsledky umístění v prvém a druhém roce přípravy
131
6.4.2  
Výsledky umístění ve třetím roce přípravy
131
6.4.3  
Výsledky umístění ve čtvrtém roce přípravy
132
6.4.4  
Výsledky umístění v pátém roce přípravy
133
6.4.5  
Výsledky umístění v šestém roce přípravy
134
6.4.6  
Posouzení vývoje bodového zisku a dalších charakteristik utkání
137

7  

138

143

9  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020