Júlia Paračková


Die deutsche Rechtschreibung

Teil IISBN 978-80-555-1473-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5

8
2.1  
Aufgaben zur Arbeit mit dem Wörterbuch
14

17
3.1  
Besondere Kennzeichnung langer und kurzer Vokale
17
3.2  
Ähnlich - und gleichklingende Stammvokale
23

32
4.1  
Konsonantenhäufungen
52
4.2  
Drei gleiche Konsonanten und Vokale
56

61

74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020