Elena Pavluvčíková


Partnerstvo, kohabitácia, manželstvoISBN 978-80-555-1052-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Partnerský vzťah
6
1.2.1  
Záväzok
6
1.2  
Zložky partnerského vzťahu
6
1.2.2  
Atraktivita
7
1.2.3  
Intimita
8

2  

10
2.1  
Láska bez podmieno
14
2.2  
Etapy lásky
15
2.3  
Láska a zodpovednosť
16

19
3.1  
Definície pojmu
19
3.2  
Vplyv primárnej rodiny na hodnotenie manželstva
21
3.3  
Očakávania od manželstva
23
3.4  
Mytologizácia manželstva
24
3.5  
Motivácia k vstupu a zotrvaniu v manželstve
27
3.5.1  
Protektívne (ochranné) aspekty motivácie k uzavretiu manželstva
27
3.5.2  
Ambivalentné aspekty motivácie k uzavretiu manželstva
28
3.5.3  
Neurotické motívy
28
3.5.4  
Rozumné dôvody
28
3.6  
Výber partnera
30
3.7  
Typy partnerov
34

37
4.1  
Rodové rozdiely v spokojnosti v partnerskom vzťahu
39
4.2  
Subjektívna pohoda manželov
41
4.3  
Násilie v partnerskom vzťahu
42

47
5.1  
Motivácia spolužitia v kohabitačnom zväzku
50
5.2  
Porovnanie kohabitácie a manželstva
51

53
6.1  
Samostatné bývanie a viacgeneračné spolužitie
54
6.2  
Výhody a nevýhody viacgeneračného spolužitia
56
6.3  
Rozvod manželstva
58
6.3.1  
Rozvod ako emocionálny proces
61

  

64
65
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020