Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JÁN ZOZUĽAK (ED.)MLADÝ ČLOVEK - BUDÚCNOSŤ CIRKVI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAK (ED.)KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE (BIBLICKO-TEOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. - 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
PBF
VIERA ZOZUĽAKOVÁSOCIAL WORK AND VOLUNTARY ACTIVITIES H.E.L.P.
PBF
VIERA ŽEMBEROVÁ (ED.)UMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY
Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky
FF
VIERA ŽEMBEROVÁ (ED.)TEÓRIA UMELECKÉHO DIELA
Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy
FF
JOZEF ŽIVČÁKBIOMECHANIKA HYBNOSTI
FZO
JOZEF ŽIVČÁKBIOFYZIKA A BIOMECHANIKA
FZO
IVANA ŽIVČÁKOVÁPORTFÓLIO TVORBY 2005-2012
Autorský katalóg
FF
JARMILA ŽOLNOVÁZÁKLADY PEDAGOGIKY PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH
PF
JARMILA ŽOLNOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
PF
SILVIA ŽULTÁKOVÁ (ED.)PÔRODNÁ ASISTENCIA V KRAJINÁCH EÚ
FZO