Vladimír Dančišin


Filozofická fakulta v Prešove 1959 – 2009

Jubilejný zborník k 50. výročiu ustanovenia Filozofickej fakulty v PrešoveISBN 978-80-555-0054-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
Tradícia zaväzuje
Päťdesiat rokov Filozofickej fakulty v Prešove
4
  
Inštitúty fakulty
13
24
49
57
72
79
100
108
117
126
136
156
171
  
Informácie o fakulte v cudzích jazykoch
181
187
193
200
207
213
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020