Marcela Domenová (ed.)


Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II.

(fragmenty – pramene – sídla)ISBN 978-80-555-1107-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

  
ŠTÚDIE

6

24

32

41

49

58

69

85

98

111

  
SPRÁVY

119

122

  
ANOTÁCIE/RECENZIE

124

127

129

131

133

135

139

144
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020