Marcela Domenová (ed.)


Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II.

(fragmenty – pramene – sídla)ISBN 978-80-555-1107-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
ŠTÚDIE

6

24

32

41

49

58

69

85

98

111

  
SPRÁVY

119

122

  
ANOTÁCIE/RECENZIE

124

127

129

131

133

135

139

144
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020