Marcela Domenová (ed.)


Spoločnosť a dejiny

(človek – priestor – kultúra)ISBN 978-80-555-1596-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
Štúdie

6

15

34

48

62

  

84

101

109

  
Recenzie /Anotácie

126

129

135

137

141

144

151
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020