Marcela Domenová (ed.)


Človek - spoločnosť a dejiny

(osobnosti v dejinách)ISBN 978-80-555-1597-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

  
Štúdie

7

15

24

50

60

  
Irina Nevická a Prešov
Zuzana HANUDEĽOVÁ

74

82

94

  
Recenzie/Anotácie

102

104

106

108

110

114

116

118

120

122

124

126
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020