Marcela Domenová (ed.)


Človek - spoločnosť a dejiny

(osobnosti v dejinách)ISBN 978-80-555-1597-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

  
Štúdie

7

15

24

50

60

  
Irina Nevická a Prešov
Zuzana HANUDEĽOVÁ

74

82

94

  
Recenzie/Anotácie

102

104

106

108

110

114

116

118

120

122

124

126
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020