Marcela Domenová (ed.)


Človek, telesná kultúra, šport a starostlivosť o zdravie v kontexte dejínISBN 978-80-555-1065-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
ŠTÚDIE

7

21

38

  

51

64

72

  
MATERIÁLY

84

  
RECENZIE – ANOTÁCIE

91

92

94

96

98

100
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020