Mária Čižmárová


Botanické názvy v ukrajinských nárečiach východného SlovenskaISBN 978-80-8068-651-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
10
1.1  
VYMEDZENIE SKÚMANEJ OBLASTI A CHARAKTERISTIKA NÁREČIA
10
1.2  
MOTIVÁCIA BOTANICKÝCH NÁZVOV. MOTIVAČNE ZRETEĽNÉ NÁZVY
15
1.2.1  
Botanické názvy motivované pomenovaniami konkrétnych rastlín
20
1.2.2  
Názvy rastlín motivované pomenovaniami zvierat
31
1.2.3  
Botanické názvy motivované pomenovaniami vecí materiálneho sveta
42
1.2.4  
Botanické názvy motivované pomenovaniami jedál a produktov stravovania
47
1.2.5  
Názvy rastlín motivované chuťovými vlastnosťami
50
1.2.6  
Botanické názvy motivované zafarbením kvetov alebo plodov rastlín
52
1.2.7  
Botanické názvy motivované časom intenzívneho rastu, kvitnutia a dozrievania plodov rastlín
57
1.2.8  
Botanické názvy motivované liečivými, omamnými a jedovatými účinkami rastlín
59
1.2.9  
Názvy rastlín motivované spôsobom rastu
66
1.2.10  
Názvy rastlín motivované pomenovaniami ľudí
67
1.3  
NÁZVY SÉMANTICKY NEPRIEZRAČNÉ
70
1.3.1  
Názvy liečivých rastlín
70
1.3.2  
Názvy kultúrnych poľnohospodárskych plodín, zeleniny a korenín
77
1.3.3  
Názvy stromov a kríkov
84
93
2.1  
SLOVOTVORNÁ ŠTRUKTÚRA BOTANICKÝCH NÁZVOV
93
2.1.1  
Jednoslovné pomenovania
93
2.1.2  
Dvojslovné pomenovania
102
  
110
120
127
130
132
  
134
  
135
168
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020