Vladimír Dančišin


Politický systém USA

Vybrané kapitolyISBN 978-80-555-0491-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

  
Kapitola 1:
Formovanie Ústavy USA

6
  
Kapitola 2:
Federalizmus v USA
11
  
Kapitola 3:
Kongres USA
19
  
Kapitola 4:
Prezident USA
31
  
Kapitola 5:
Federálne súdnictvo v USA
44
  
Kapitola 6:
Možnosti zmeny Ústavy USA
54
  
Kapitola 7:
Sloboda prejavu a tlače
63
  
Kapitola 8:
Náboženská sloboda v USA
76
  
Kapitola 9:
Politické strany v USA
80
  
Kapitola 10:
Boj o rovnaké práva v USA
89
  
Kapitola 11:
Práva obžalovaných v USA
100
  
Kapitola 12:
Právo na súkromie v USA
106
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020