Marcela Domenová (ed.)


Šľachta a šľachtické knižnice na východnom Slovensku

(sídla – každodennosť – knižná kultúra)ISBN 978-80-555-1196-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
Štúdie

7

26

46

59

67

76

92

110

119

  
SPRÁVY

135

  
ANOTÁCIE/RECENZIE

137

139

142

145

148

151

153
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020