Marcela Domenová (ed.)


Šľachta a šľachtické knižnice na východnom Slovensku

(sídla – každodennosť – knižná kultúra)ISBN 978-80-555-1196-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

  
Štúdie

7

26

46

59

67

76

92

110

119

  
SPRÁVY

135

  
ANOTÁCIE/RECENZIE

137

139

142

145

148

151

153
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020