Marcela Domenová , Patrik Derfiňák


Šľachta a jej knižnice

(Po stopách šľachtických knižníc na východnom Slovensku)ISBN 978-80-555-1213-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

6

19

41
3.1  
Torzo knižnice Zamoyských v rodovom archíve (Levoča)
43
3.1.1  
Strojopisný súpis kníh z 20. storočia
51
3.2  
Zábor a Zamoyskí – súčasť knižničného fondu vedeckej knižnice (Prešov)
77
3.3  
Návrat kníh do Starej Ľubovne (Ľubovnianske múzeum)
88

100

  

112

113

117
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020