Irina Dudinská (ed.), Vladimír Dančišin (ed.)


Kríza v politike – politika v kríze?

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15. – 16. február 2012ISBN 978-80-555-0692-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
8

  

10

15

21

  
ZDŮVODNĚNÍ IDEOLOGIE
JAROMÍR FEBER – JELENA PETRUCIJOVÁ

31

40

47

  
EUROPEANISATION AS A RATIONALE BEHIND POLITICAL CRISES. POLISH CASE
DOMINIKA KASPROWICZ – NATASZA STYCZYŃSKA

56

  
KRÍZA A INTELEKTUÁL
SÚČASNOSŤ AKO REŤAZENIE BUBLÍN A TAKZVANÁ SLOBODA
PETER NEZNÍK

68

85

91

  
HATE SPEECH AS A CAUSE OF SOCIAL AND POLITICAL CRISIS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
LJUBINKO MITROVIĆ - NIKOLINA GRBIĆ-PAVLOVIĆ - GOJKO PAVLOVIĆ

99

118

131

  
VOLEBNÁ LEGITIMITA V KRÍZE
VLADIMÍR DANČIŠIN

144

153

164

172

183

  
DEMOKRACIA A ZÁPADNÉ AXIOLOGICKÉ ZALOŽENIE
KRÍZA POLITIKY AKO ROZKLAD HODNÔT
ĽUBOŠ OLEJNÍK

192

200

204

213

222

234

245

  
PREŽIJEME KRÍZU IDENTITY?
ZUZANA KULAŠIKOVÁ

252

261

  
SÚČASNÁ KRÍZA AKO KRÍZA PRINCÍPOV A REALITY
JÁN ČIPKÁR – KAROLÍNA ČERVENÁ

276

287

295

  
„KTO MÁ VLÁDNUŤ?“
RÓBERT HURNÝ

304

  
MULTIKULTURALIZMUS V KRÍZE
MARTINA ELIÁŠOVÁ

310

317

330

340

  
RUSKO A EURÓPA
ERIK GERMUŠKA

346

350

361

371

380

389

395

401
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020