Michal Cirner


Cezhraničná spolupráca Prešovského samosprávneho krajaISBN 978-80-555-2132-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Kompetencie Prešovského samosprávneho kraja a kompetencie kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce
7
1.2  
Inštitucionálny a kompetenčný rámec odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja
8

11
2.1  
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko v rokoch 2007 – 2013 a 2014 – 2020
12
2.2  
Program ENPI HU-SR-RO-UA 2007 – 2013
13
2.2.1  
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina v rokoch 2014 – 2020
15
2.3  
Nórsky finančný mechanizmus v rokoch 2009 – 2017
15

17
3.1  
PSK a realizované projekty z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko v programovom období 2007 – 2013
17
3.2  
PSK a realizované projekty z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko v programovom období 2014 – 2020
22

29
4.1  
Realizované projekty z Programu ENPI HU-SR-RO-UA 2007 – 2013 v Prešovskom samosprávnom kraji
29
4.2  
Program ENI HU-SR-RO-UA 2014 – 2020 v Prešovskom samosprávnom kraji
32

35

53
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020