Martina BUCKOVÁ


Interkultúrna komunikácia v oblasti športu

Terminológia : Zimné olympijské hryISBN 978-80-555-0414-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3
5
  
6

9
1.1  
Fenomén zostavovania terminológie a s ním spojená tvorba odborných prekladových slovníkovv
14
1.2  
Fenomén preberania cudzieho do vlastného na lingvistickej úrovni, medzijazykový prevod a vybrané prekladateľské postupy
21
1.3  
Fenomén používania internetu pri preklade
27

29
2.1  
Olympijská charta
33
2.2  
Paralympiáda
41
2.3  
Zimné olympijské hry
43

45
3.1  
Lyžovanie
46
3.1.1  
Alpské lyžovanie
46
3.1.1.1  
Výzbroj a výstroj v alpskom lyžovaní
51
3.1.2  
Akrobatické lyžovanie
53
3.1.2.1  
Výzbroj a výstroj v akrobatickom lyžovaní
57
3.1.3  
Snowboarding
57
3.1.3.1  
Výzbroj a výstroj v snowboardingu
62
3.1.4  
Skoky na lyžiach
63
3.1.4.1  
Výzbroj a výstroj v skokoch na lyžiach
66
3.1.5  
Beh na lyžiach
67
3.1.5.1  
Výzbroj a výstroj v behu na lyžiach
72
3.1.6  
Severská kombinácia
75
3.2  
Biatlon
77
3.2.1  
Výzbroj a výstroj v biatlone
80
3.3  
Korčuľovanie
82
3.3.1  
Rýchlokorčuľovanie
82
3.3.1.1  
Výzbroj a výstroj v rýchlokorčuľovaní
84
3.3.2  
Šortrek
85
3.3.2.1  
Výzbroj a výstroj v šortreku
86
3.3.3  
Krasokorčuľovanie
87
3.3.3.1  
Výzbroj a výstroj v krasokorčuľovaní
93
3.4  
Ľadový hokej
93
3.4.1  
Výzbroj a výstroj v ľadovom hokeji
96
3.5  
Boby a skeleton
99
3.5.1  
Výzbroj a výstroj v boboch
101
3.5.2  
Výzbroj a výstroj v skeletone
102
3.6  
Sane
103
3.6.1  
Výzbroj a výstroj v sánkovaní
104
3.7  
Curling
105
3.7.1  
Výzbroj a výstroj v curlingu
107

109

113

  

118
121
  
131
168
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020