Patrik Derfiňák (ed.), Gita Geremešová (ed.)


Religiones

Zborník z dejín relígiíISBN 978-80-555-0992-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

  
ŠTÚDIE

  
Mircea Eliade
J. Šafin
6

22

32

48

  
MATERIÁLY

62

64

67

79

  
ČLÁNKY, RECENZIE, GLOSY

84

86

88

90

93

95

97

99

105

107
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020